Кредитна спілка «Львів»

Про кредитну спілку

Кредитна спілка «Львів» була заснована у 2000 році у м. Львів, де успішно працює дотепер.
Кредитна спілка «Львів» є членом Львівської асоціації кредитних спілок та Національної асоціації кредитних спілок України.

Інформація про юридичну особу

 • Повне найменування: Кредитна спілка «Львів»
 • Код за ЄДРПОУ: 25255043
 • Відокремлені підрозділи: немає
 • Власники істотної участі: відповідно до особливостей створення та функціонування кредитних спілок, що визначені Законом «Про кредитні спілки», у кредитних спілок відсутні власники істотної участі.

Графік роботи

 • Понеділок-П'ятниця – з 9:00 до 18:00
 • Субота-Неділя – Вихідні
 • ОБІД (Понеділок-П'ятниця) – з 13:00 до 14:00

Контакти

Юридична та фактична адреса головного офісу

79008, м. Львів,
пл. Соборна,  12-А, офіс 26
(Код території за КОАТУУ 4610136600)

Контактні телефони, факс

тел/факс (032) 242 1358
моб.тел. (050) 371 6167

Електронні адреси (веб-сайт, e-mail)

mailbox@spilka.lviv.ua
http://www.spilka.lviv.ua

Керівництво

Органи управління кредитної спілки

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Відповідно до вимог Закону України «Про кредитні спілки» (Стаття 13).

Обов'язки та повноваження органів управління кредитної спілки встановлюються у Розділі IV "Управління кредитною спілкою" Закону України «Про кредитні спілки» (Статті 14–18):

 • Загальні збори членів кредитної спілки є вищим органом управління кредитної спілки. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.
 • Спостережна рада кредитної спілки представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.
 • Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені статутом кредитної спілки до її виключної компетенції. Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених Законом і статутом спілки.
 • Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки. Кредитний комітет призначається спостережною радою та підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.
 • Ревізійна комісія кредитної спілки здійснює rонтроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки. Ревізійна комісія підзвітна і відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки. До складу ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кредитного комітету та особи, які перебувають з кредитною спілкою у трудових відносинах. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді кредитної спілки.

Органи управління в КС «Львів»

За підсумками Загальних зборів членів КС «Львів» 30.05.2018 р. було обрано новий склад органів управління (спостережної ради та ревізійної комісії). Також спостережна рада призначила нового Голову Правління КС «Львів», новий склад правління та кредитного комітету.

 • Спостережна рада кредитної спілки
  • — (голова спостережної ради)
  • Ферштей Наталія Василівна (заступник голови спостережної ради)
  • Паралюх Ростислав Володимирович (секретар спостережної ради)
  • Бігун Ліліана Богданівна (член спостережної ради)
  • Гайдук Марія Зеновіївна (член спостережної ради)
 • Правління кредитної спілки
  • Сафін Олег Равільович (голова правління)
  • Макович Володимир Яркович (член правління)
  • Глова Ірина Іванівна (член правління)
 • Ревізійна комісія кредитної спілки
  • Туркевич Ростислав Юрійович (голова ревізійної комісії)
  • Шиндер Любов Теодорівна (заступник голови ревізійної комісії)
  • Жинко Віра Григорівна (секретар ревізійної комісії)
 • Голова кредитного комітету — Макович В.Я.
 • Головний бухгалтер — Макович В.Я.

Свідоцтва та ліцензії

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Інформація про види фінансових послуг

Положення про фінансові послуги (20.01.2020):
завантажити для перегляду у форматі PDF. Додаток до положення кредитний договір.

Положення про фінансові послуги (03.11.2017):
завантажити для перегляду у форматі PDF. Додаток до положення кредитний договір.

Положення про фінансові послуги (28.07.2017):
завантажити для перегляду у форматі PDF. Додаток до положення кредитний договір.

Положення про фінансові послуги (27.03.2017):
завантажити для перегляду у форматі PDF. Додаток до положення кредитний договір.

Положення про фінансові послуги (30.03.2012):
завантажити для перегляду у форматі PDF.

Кредити

Кредити надаються лише членам кредитної спілки. Якщо ви дійсний член Кредитної спілки «Львів», або бажаєте вступити до спілки та скористатися її послугами, то для отримання інформації щодо можливості надання вам кредиту зверніться до нас у офіс або зателефонуйте.

Процентні ставки за кредитами
(затверджені рішенням спостережної ради від 28.07.2017, протокол №9)
Види кредитів від 3 до 12 місяців (включно) від 12 до 24 місяців (включно) від 24 до 36 місяців (включно)
кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна 46% 44% 42%
споживчі кредити (у тому числі: придбання автотранспорту; придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів; інші потреби) 46% 44% 42%

Мінімальна сума кредиту — 1 000 грн. Максимальна сума кредиту — 30 000 грн.


Депозити

Кредитна спілка «Львів» не провадить діяльності із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.


Інформація клієнту

Інформація клієнту: завантажити у форматі PDF.


Звітні дані

Річний фінансовий звіт

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2018 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF: частина 1 частина 2 частина 3 частина 4 частина 5 (примітки)

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2017 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF: частина 1 частина 2 частина 3 частина 4 частина 5 (примітки)

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2016 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF: частина 1 частина 2 частина 3 частина 4 частина 5 (примітки)

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2015 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF: частина 1 частина 2 частина 3 частина 4 частина 5 (примітки)

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2014 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2013 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2012 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2018 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF: текст висновку остання сторінка (з підписами і печатками).

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2017 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2016 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2015 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2014 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2013 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2012 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.